من قصد دارم تقاضای ویزای تمکن مالی خود را به سفارت اسپانیا بدهم. مدارک لازم کدامند؟

بیشتر
3 سال 1 هفته قبل #185 توسط حمیدرضا عطایی
مدارک عمدتا هویتی ، مالی به همراه عدم سوء پیشینه و صحت سلامت می باشند. ضمنا رائه مدارکی که در پرونده پاسخگوی سؤالات ذیل نیز باشند ضرورت خواهد داشت:
1- شما به چه دلیلی درخواست ویزای اقامت بدون اجازه کار و کسب درآمد در اسپانیا را مطرح نموده اید؟ 2- از چه زمانی و چگونه شد که تصمیم گرفتید محل اقامت خود را به کشور دیگری تغییر بدهید؟ 3- آیا پیش از این در هیچ کشور دیگری بجز ایران، اقامت داشته اید؟ 4- در اسپانیا قصد دارید در چه مکانی و یا منطقه ای اقامت داشته باشید و دلیل این انتخاب خود را توضیح بدهید؟ 5- آیا جهت سکونت خود جائی را به صورت ملکی و یا استیجاری در اختیار دارید؟ 6- آیا قبلا به سایر کشورهای اروپائی سفر داشته اید؟ 7- آیا تغییرات در نرخ تبدیل ارز بر درآمد جاری شما را چقدر تحت تأثیر قرار می دهد؟ 8- شما در حال حاضر به چه کاری اشتغال دارید و درآمد شما چگونه نأمین می شود؟ 9- میزان درآمد ثابت شما چقدر است؟ 10- آیا برای رفتن به اسپانیا شما کار فعلی خود را ترک خواهید کرد و در آین صورت به سطح درآمد شما لطمه ای نخواهد خورد؟ 11- آیا فرزندان شما که سن آنها بالاتر از سن قانونی می باشند مشمول این درخواست شما می شوند و آیا به لحاظ اقتصادی وابسته به شما محسوب می شوند؟ 12- آیا هیچ یک از بستگان نزدیک شما در کشوری از مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا ساکن است؟ لطفا فراموش نکنید کلیه مدارکی را که میتوانند پاسخ به سؤالات فوق را مستندا اثبات کنند به زبان اسپانیائی به سفارت تحویل دهید و ضمنا در مواردی که ارائه مدرک میسر نباشد از طریق تنظیم SOP قابل جبران است.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.