لطفا آخرین رنکینگ دانشگاه های اسپانیائی را از منظر وزارت علوم ایران اعلام کنید.

بیشتر
2 ماه 2 هفته قبل #194 توسط حمیدرضا عطایی
رنکینگ دانشگاه های اسپانیا از منظر وزارت علوم ایران در سال جاری
grad.saorg.ir/portal/home/?272052/%D8%AF...A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF


1. Universidad Autonoma de Barcelona
2. Universidad Autonoma de Madrid
3. Universidad Complutense de Madrid
4. Universidad de Granada
5. Universidad de Navarra
6. Universitat de Barcelona
7. Universitat de Valencia
8. Universitat Pompeu Fabra
گروه ب (خوب)
1. IE University
2. Istituto Europeo di Design (IED)صرفاً در رشتههای طراحی و هنر
3. Universidad Carlos III de Madrid
4. Universidad de Alcala
5. Universidad de Cordoba
6. Universidad de la Laguna
7. Universidad de Oviedo
8. Universidad de Santiago de Compostela
9. Universidad de Sevilla
10. Universidad de Zaragoza
11. Universidad del Pais Vasco/ University of the Basque Country
12. Universidad Politecnica de Madrid
13. Universidad Politecnica de Valencia
14. Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
15. Universitat Rovira I Virgili
گروه ج (متوسط)
1. Barcelona Graduate School of Economics صرفا در رشتههای علوم اقتصادی، مدیریت وعلوم اجتماعی
2. Universidad Catolica San Antonio de Murcia (UCAM)
3. Universidad de Almeria
4. Universidad de Burgos
5. Universidad de Cadiz
6. Universidad de Cantabria
7. Universidad de Coruna
8. Universidad de Deusto
9. Universidad de Extremadura
10. Universidad de Jaen
11. Universidad de la Rioja
12. Universidad de las Islas Baleares) University of the Balearic Islands(
13. Universidad de las Palmas de Gran Canaria
14. Universidad de Leon صرفا در رشتههای کشاورزی و جنگلداری
15. Universidad de Malaga
16. Universidad de Murcia
17. Universidad de Salamanca
18. Universidad de Valladolid
19. Universidad de Vigo
20. Universidad Europea de Madrid
21. Universidad Internacional de Cataluña
22. Universidad Miguel Hernandez
23. Universidad Pablo de Olavide
24. Universidad Politecnica de Cartagena صرفاً در رشته کشاورزی
25. Universidad Rey Juan Carlos
26. Universidad de Castilla la Mancha
27. Universitat d'Alacant/Universidad de Alicante
28. Universitat de Girona
29. Universitat de Vic/ Universitat Central de Catalunya
30. Universitat Jaime I
31. Universitat Ramon Llull
grad.saorg.ir/portal/home/?272052/%D8%AF...A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.