سفارت اسپانیا در تهران برخی از مدارک را با مهر مترجم نیز قبول می کند. آیا کشورهای آمریکای لاتینی نیز به همین نحو عمل میکنند.

بیشتر
4 سال 4 ماه قبل #18 توسط حمیدرضا عطایی
خیر. برای کشور های آمریکای لاتین ، تقریبا در همه موارد و برای اتباع ایران، کلیه مدارک پس از امضا توسط مترجم رسمی بایستی مورد تصدیق قوه قضائیه و نیز وزارت امور خارجه واقع بشوند. در برخی مواقع برای اتباع خودشان استثنائاتی را در نظر می گیرند.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.