من برای یک دوره تحقیقاتی عازم اسپانیا هستم ولی برخی می گویند بایستی ویزای کار درخواست کنم. آیا درست است؟

بیشتر
4 سال 2 روز قبل #120 توسط حمیدرضا عطایی
ویزای دانشجوئی به اتکای یک پذیرش از یکی از دانشگاه های اسپانیا می تواند درخواست بشود و ویزای کاری می بایست متکی باشد بر یک قرار داد کاری که کارفرمای آن می تواند دانشگاه باشد و یا غیر آن. پس در اینجا تعیین کننده اینست که نوع مدرک اسپانیائی که شما در اختیار دارید چه باشد تا منطبق با آن گام بعدی را بتوانید بردارید.

لطفاً ورود یا ايجاد حساب كاربری برای پیوستن به بحث.